Fellowship of Isis
Fellowship of Isis Central Foundation Center
Homepage Archive


What's New!

Our Blog


Introduction
Manifesto - Join


FOI Bookstore


Foundation Center
Castle Festivals
INIV Newsletter


Online Library
Liturgy & Other Books
Lawrence's Works
The Call of IsisGoddess Art Gallery


FOI Audio Gallery


Castle Photo Gallery


FOI Founders
Olivia
Lawrence
PamelaFOI History
Historic Photos


Other Resources
Juno Covella
FOI Prayers
Monthly OracleFOI Societies
College of Isis
Spiral of the Adepti
FOI Priesthood
Druid Clan of Dana
Noble Order of Tara
Muses Symposium
Center GuidelinesCenter Listings


Solitary & New MembersContact / FAQ

Search this site

About this site

DonateFellowship of Isis key
This Fellowship of Isis website has been authorized by the FOI Foundation Center: Clonegal Castle, Enniscorthy, Eire


The Fellowship of Isis


Aset t fem. det. shm s w "go, walk" det. plural sign
Aset Shemsu - The Retinue of Aset
Foundation Centre: Clonegal Castle, Enniscorthy, Eire

Translations of the Manifesto

La Manifesto de la Kunularo de Izisa
Traduko / Esperanto

Elanglis David Pardue
(La Manifesto estis originale verkita en 1976 de Olivia Robertson. C^i tiu estas le Revizio de julio 1999.)

Kreskanta nombro da homoj denove malkovras sian amon al la Diino. Komence tiu c^i amo eble s^ajnas esti nenio pli ol sento interna. Sed baldau g^i disvolvig^as, g^i ig^as sopiro pri aktive helpi la Diinon en la manifestado de S^ia plano dia. Tial oni audas tiajn demandojn, kiaj "Kiel mi povas esti inicita en la Misterojn de la Diino?" "Kiel mi povas sperti komunion pli intiman kun S^i?" "Kie trovig^as S^iaj temploj kaj adeptoj plej proksimaj?" "Kiel mi povas alig^i al la pastraro de la Diino?" same multajn demandojn similajn.

La Kunularo de Izisa estas fondita por plenumi c^i tiujn bezonojn. Membreco ebligas komunion pli intiman inter la Diino kaj c^iu membro, kaj unuope kaj kiel parto de aro pli granda. La Kunularo estis fondita en 1976 de Lawrence, Pamela kaj Olivia Durdin-Robertson. Estas centoj da Izisejoj kaj miloj da membroj c^ie en la mondo. Amo, Belo kaj Vero esprimig^as per plurreligia, plurkultura, multerasa Kunularo. Ni honoras la bonon, kiu trovig^as en c^iuj kredoj. La Kunularo de Izisa posedas neniajn filiig^ojn apartajn.

La Kunularo estas organizita sur bazo demokrata. Chiu membro havas privilegiojn egalajn ene de g^i, chu kiel membro unuopa, chu kiel ano de Izisejo [ Iseum ] au Liceo [ Lyceum ]. Tiu c^i manifesto validas ankau por la societoj idaj: la Kolegio de Izisa [ Collegium Isidis ], la Nobla Ordeno de Tara kaj la Klano Druida de Dana.

La Kunularo respektas la konsciencoliberecon de c^iu membro. Nek votoj nek promesoj pri sekreteco estas postulataj. C^iuj agadoj de la Kunularo estas nedevigaj kaj membroj rajtas rezigni sen esti pridemanditaj. Ne estas membrokotizo.

La Kunularo respektegas c^iajn manifestaj^ojn de la Vivo. Ankau la Dio estas kultata. La Ritoj malpermesas ian ajn formon de oferado, c^u efektiva, c^u simbola. Naturo estas respektegata same konservata. La Nobla Ordeno de Tara celas konservi la Naturon.

La Kunularo akceptas toleremon religian, g^i ne estas ekskluziva. Membroj rajtas subteni lojalecon al aliaj religioj. Ni bonvenigas membrojn de c^iu religio, tradicio kaj raso. Infanoj, nomitaj "Infanoj de Izisa," estas bonvenaj, kondic^aj de konsento gepatra.

La Kunularo kredas je la antauenigo de Amo, Belo same Abundo. G^i neniel kurag^igas asketismon. La Kunularo celas estigi amikemon, talentojn psikajn, felic^on same kompaton al c^iuj estaj^oj. La Klano Druida de Dana celas estigi la talentojn psikajn de la Naturo.

La Kolegio de Izisa estas revivigata post g^ia subpremo antau 1500 jaroj. Same kiel Aset Shemsu [ la Sekvantaro de Izisa ], la Kunularo de Izisa c^iam estas vivinta en la Ebenoj Subtilaj. La Kolegio nun revenis el la Ebenoj Subtilaj. La Liceoj de la Kolegio donas diplomojn de Mago. Disponeblas ankau korespondkursoj. Estas nek votoj nek sekreteco.

Izisejoj ja estas la veraj fajrejoj de la Diino, au Diino kaj Dio al Kiuj ili estas dedic^itaj. C^i tiuj estas listitaj, kune kun Liceoj (instruaj centroj de la Kolegio de Izisa). Krome Priorejoj de Tara kaj Boskoj de Dana kutime estas listitaj. C^iuj tiuj centroj estas destinitaj nur por membroj de la Kunularo de Izisa.

La Pastraro de la Kunularo de Izisa devenas de sangolinio hereda de la Robertson-oj el Antikva Egiptio. Pastrinoj, pastroj, c^iuj membroj posedas honoron egalan. Pastrinoj kaj Pastroj laboras kun la Diino -- au Diino kaj Dio -- de sia Fido. C^iu homo, besto, birdo, arbo estas ido eterna de la Familio Dia de Vivo de la Patrindiino.

© Copyright
All Rights Reserved.