Fellowship of Isis
Fellowship of Isis Central Foundation Center
Homepage Archive


What's New!

Our Blog


Introduction
Manifesto - Join


FOI Bookstore


Foundation Center
Castle Festivals
INIV Newsletter


Online Library
Liturgy & Other Books
Lawrence's Works
The Call of IsisGoddess Art Gallery


FOI Audio Gallery


Castle Photo Gallery


FOI Founders
Olivia
Lawrence
PamelaFOI History
Historic Photos


Other Resources
Juno Covella
FOI Prayers
Monthly OracleFOI Societies
College of Isis
Spiral of the Adepti
FOI Priesthood
Druid Clan of Dana
Noble Order of Tara
Muses Symposium
Center GuidelinesCenter Listings


Solitary & New MembersContact / FAQ

Search this site

About this site

DonateFellowship of Isis key
This Fellowship of Isis website has been authorized by the FOI Foundation Center: Clonegal Castle, Enniscorthy, Eire


The Fellowship of Isis


Aset t fem. det. shm s w "go, walk" det. plural sign
Aset Shemsu - The Retinue of Aset
Foundation Centre: Clonegal Castle, Enniscorthy, Eire

Translations of the Manifesto

FOI Manifest
Vertaling / Dutch

By: Sabine

Steeds meer mensen (her)ontdekken hun liefde voor de Godin. Eerst lijkt dit niet meer te zijn dan een gevoel, maar dit gevoel ontwikkelt zich tot een verlangen om de Godin aktief te dienen in Haar uitvoering van het Goddelijk Plan. Vragen als "Hoe kan ik worden ingewijd in het mysterie van de Godin? Hoe kom ik dichter bij Haar? Waar vindt ik tempels en andere toegewijden? En Hoe word ik een priester(es) van de Godin?" rijzen op.

De Fellowship of Isis zijn opgericht om op deze vragen een antwoord te helpen vinden. Lidmaatschap geeft de mogelijkheid om een hechtere band tussen lid en de Godin tot stand te brengen, zonder verschil te maken tussen mensen die alleen werken of groepen. Ook horen hier ervaringen als communicatie met de Goden, wezens uit de geestwereld en alles uit de natuur.

De Fellowship of Isis zijn opgericht om op deze vragen een antwoord te helpen vinden. Lidmaatschap geeft de mogelijkheid om een hechtere band tussen lid en de Godin tot stand te brengen, zonder verschil te maken tussen mensen die alleen werken of groepen. Ook horen hier ervaringen als communicatie met de Goden, wezens uit de geestwereld en alles uit de natuur. De Fellowship is georganiseerd op democratische basis. Alle leden hebben gelijke rechten, als lid of als lid van een Iseum of Lyceum. Lidmaatschap is gratis. De Fellowship respecteert de vrijheid van meningsuiting en geweten van ieder lid. Er is geen geheimhoudingsplicht. Alle activiteiten zijn optioneel; het staat leden vrij om lidmaatschap op te zeggen of af te zien van deelname aan activiteiten. De Fellowship eert alle manifestaties van het Leven. In onze rituelen wordt niet geofferd, symbolisch noch in de werkelijke zin van het woord. De Natuur wordt geeerd. De Animal Family of Isis staat vermeld. De Noble Order of Tara richt zich op het werken voor de Godin en de Natuur.

De Fellowship respecteert het geloof van ieder individueel lid en sluit geen leden uit op basis van hun overtuiging.

Het staat leden vrij om hun persoonlijke overtuiging aan te houden. De Fellowship verwelkomt leden van iedere religie, traditie en ras. Kinderen zijn welkom als lid en worden vermeld als Children of Isis, en worden alleen als lid aangenomen na toestemming van de ouders.

De Fellowship gelooft in het doorgeven van Liefde, Schoonheid en Overvloed. Zij moedigt ascetisme niet aan. De Fellowship werkt aan het ontwikkelen van vriendelijkheid, psychische gaven, geluk en compassie voor al dat leeft. De Druid Clan of Dana richt zich op de ontwikkeling van telepatie, het omgaan met geesten en het bewust zijn van het bestaan van andere werelden.

Het College of Isis is weer opgestaan na haar onderdrukking van 1500 jaar geleden. Net als Aset Shemsu heeft de Fellowship altijd geleefd in de Binnenste werelden. Hiervandaan is Zij weer tot leven gekomen. Voor het College of Isis geldt hetzelfde manifest. Goedheid, Harmonie en Wijsheid manifesteren zich vanuit een muti-religieus, multi-raciaal en multi-cultureel Fellowship dat het goede in alle religies eerbiedigt. Magi-graden kunnen worden verkregen via opleiding binnen de Lyceums van het College. Ook worden correspondentie-cursussen aangeboden. Ook hier gelden geen geheimhoudingsplichten.

Iseums zijn de Huis- en Haarden van de Godin of de God en Godin aan wie ze toegewijd zijn. De Iseums van de Fellowship of Isis staan vermeld, en Lyceums. Het Priesterschap van de Fellowship of Isis is ontstaan uit een erfelijke lijn door de Robertson in het oude Egypte. Priesteressen en Priesters en leden staan op gelijke voet. Priesteressen en Priesters werken met de Godin, of met de Godin en God van hun eigen Geloof. Ieder mens, dier, vogel en plant is een eeuwig deel van de Goddelijke Familie van het Leven van de Godin.

© Copyright
All Rights Reserved.